หน้าหลัก
ฟลัชวาล์วประหยัดน้ำ
สำหรับโถชักโครก
  ระบบเซ็นเซอร์
  ระบบแมนนวล
สำหรับโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์
  ระบบแมนนวล
โถชักโครก
โถชักโครกแบบแขวนผนัง
โถชักโครกแบบตั้งพื้น
โถชักโครกสำหรับผู้พิการ
โถปัสสาวะ
โถปัสสาวะท่อเข้าด้านบน
โถปัสสาวะท่อเข้าด้านหลัง
ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์
เครื่องเป่ามือเซ็นเซอร์
เครื่องจ่ายสบู่เซ็นเซอร์
สินค้ายี่ห้ออื่นๆ

Made in France
Made in Italy

Made in Italy
 
ฟลัชวาล์วประหยัดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย
ระบบเซ็นเซอร์
โมเดล: Solis 8186-0.5
  Solis 8186-0.25
  Solis 8186-0.1.3
ปริมาณการใช้น้ำ: 1.9 ลิตร
  0.9 ลิตร
  0.5 ลิตร
ระบบ: เซ็นเซอร์
ระยะติดตั้ง: 11.5 นิ้ว(292มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: ELG 400
ปริมาณการใช้น้ำ: 2 ลิตร
ระบบ: เซ็นเซอร์
การติดตั้ง: ติดตั้งฝังผนัง
การเดินท่อน้ำ: สามารถเข้าได้ทั้งด้านบนและด้านหลังด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วง
โมเดล: ELG 100
ปริมาณการใช้น้ำ: 1.9 ลิตร
ระบบ: เซ็นเซอร์
การติดตั้ง: ติดตั้งฝังผนัง
การเดินท่อน้ำ: สามารถเข้าได้ทั้งด้านบนและด้านหลังด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วง