หน้าหลัก
ฟลัชวาล์วประหยัดน้ำ
สำหรับโถชักโครก
  ระบบเซ็นเซอร์
  ระบบแมนนวล
สำหรับโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์
  ระบบแมนนวล
โถชักโครก
โถชักโครกแบบแขวนผนัง
โถชักโครกแบบตั้งพื้น
โถชักโครกสำหรับผู้พิการ
โถปัสสาวะ
โถปัสสาวะท่อเข้าด้านบน
โถปัสสาวะท่อเข้าด้านหลัง
ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์
เครื่องเป่ามือเซ็นเซอร์
เครื่องจ่ายสบู่เซ็นเซอร์
สินค้ายี่ห้ออื่นๆ

Made in France
Made in Italy

Made in Italy
 
โถชักโครก SLOAN
โมเดล: ST-2063-A-1.6
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบแขวนผนัง
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านหลัง
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2000-1.28
ปริมาณการใช้น้ำ: 4.8 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบตั้งพื้น
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านบน
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2002-A-DF(1.6/1.1)
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร/4.8 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบตั้งพื้น
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านบน
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2003-1.6
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบตั้งพื้น
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านบน
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2020-A-1.28(สำหรับคนพิการ)
ปริมาณการใช้น้ำ: 4.8 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบตั้งพื้นสูง17"
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านบน
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2022-A-DF(สำหรับคนพิการ)
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร/4.8 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบตั้งพื้นสูง17"
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านบน
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2023-A-1.6(สำหรับคนพิการ)
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบตั้งพื้นสูง17"
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านบน
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2013-1.6
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบตั้งพื้น
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านหลัง
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2010-A-1.28
ปริมาณการใช้น้ำ: 4.8 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบตั้งพื้น
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านหลัง
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2033-1.6(สำหรับคนพิการ)
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบตั้งพื้นสูง17"
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านหลัง
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2050-A-1.28
ปริมาณการใช้น้ำ: 4.8 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบแขวนผนัง
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านบน
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2052-A-DF
ปริมาณการใช้น้ำ: 4 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบแขวนผนัง
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านบน
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2053-A
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบแขวนผนัง
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านบน
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2060-A-1.28
ปริมาณการใช้น้ำ: 4.8 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบแขวนผนัง
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านหลัง
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง
โมเดล: ST-2063-A-1.6
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
การติดตั้ง: โถชักโครกแบบแขวนผนัง
การเดินท่อน้ำ: น้ำเข้าด้านหลัง
สี: สีขาว
ฝารองนั่ง: ไม่มีฝานั่ง