หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

บริษัท สุขกมลรัชดา จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่อง สุขภัณฑ์ กระเบื้องและอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 56 ปี โดยเริ่มต้นจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2498 ในชื่อห้างหุ้นส่วน โค้ว เฮง เส็ง จำกัด ที่ตั้งทำการตั้งอยู่บน ถนนมหาพฤฒารามเป็นตึก3ชั้น มีเนื้อที่โดยประมาณ 500 ตารางเมตร ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมบริษัทและห้างร้านที่จำหน่ายสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องและอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำแหล่งแรกของเมืองไทย โดยเริ่มแรก ดำเนินธุรกิจจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องและอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้สถานที่ดำเนินการมีเนื้อที่ไม่เพียงพอกับขนาดของธุรกิจบริษัทจึงจำเป็นต้องหาสถานที่ดำเนินการแห่งใหม่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 บริษัทจึงได้ย้ายสถานที่ตั้งทำการไปอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เป็นตึก 4 ชั้น มีเนื้อที่โดยประมาณ 1,600 ตารางเมตรพร้อมคลังสินค้าขนาด 3,000 ตารางเมตรและได้ดำเนินการจดทะเบียนใหม่เปลี่ยนชื่อจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีชื่อเป็นทางการคือ บริษัท สุขกมล จำกัด บริษัทเป็นผู้ริเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าประเภทสุขภัณฑ์ กระเบื้องและอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำจากต่างประเทศจนทำให้บริษัทเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายทั้งปลีกและส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เกี่ยวกับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องและอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำจากต่างประเทศในเวลานั้น รวมทั้งยังเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเกี่ยวกับเครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องและอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ ที่มียอดขายอยู่ในอันดับหนึ่งในสิบ (TOP TEN) ของผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยเหตุผลเดียวกันดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องมองหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อขยายกิจการอีกครั้งหนึ่ง     ต่อมาในปี พ.ศ.2529 บริษัทได้ย้ายสถานที่ตั้งมาที่ถนนรัชดาภิเษกเป็นตึก 5 ชั้น ขนาด 12 คูหามีเนื้อที่โดยประมาณ 5,000 ตารางเมตร และเพื่อให้เป็นการง่ายแก่การจดจำสถานที่ตั้งแห่งใหม่ของบริษัท บริษัทจึงได้จดทะเบียนบริษัทใหม่และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท สุขกมลรัชดา จำกัด" ซึ่งเป็นชื่อและสถานที่ตั้งปัจจุบันของบริษัท สุขกมลรัชดา จำกัด บริษัทเป็น บริษัทแรกเริ่มที่เปิดดำเนินการธุรกิจจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องและอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำบนถนนรัชดาภิเษก จนปัจจุบันถนนแถบนี้ได้มีบริษัทและร้านค้าชั้นนำต่างๆที่ดำเนินธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมาเปิดดำเนินการมากมายจนทำให้ถนนรัชดาภิเษกแถบนี้กลายเป็นศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์กระเบื้องและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในเมืองของกรุงเทพที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน.