หน้าหลัก
ฟลัชวาล์วประหยัดน้ำ
สำหรับโถชักโครก
  ระบบเซ็นเซอร์
  ระบบแมนนวล
สำหรับโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์
  ระบบแมนนวล
โถชักโครก
โถชักโครกแบบแขวนผนัง
โถชักโครกแบบตั้งพื้น
โถชักโครกสำหรับผู้พิการ
โถปัสสาวะ
โถปัสสาวะท่อเข้าด้านบน
โถปัสสาวะท่อเข้าด้านหลัง
ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์
เครื่องเป่ามือเซ็นเซอร์
เครื่องจ่ายสบู่เซ็นเซอร์
สินค้ายี่ห้ออื่นๆ

Made in France
Made in Italy

Made in Italy
 
ฟลัชวาล์วประหยัดน้ำสำหรับโถชักโครก
ระบบเซ็นเซอร์
โมเดล: SOLIS 8111-1.6
  SOLIS 8111-1.28
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
  4.8 ลิตร
ระบบ: เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
ระยะติดตั้ง: 11.5 นิ้ว(292มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: SOLIS DF 8111-1.6/1.1
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร/4.2 ลิตร ใช้น้ำได้2ปริมาตร
ระบบ: เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
ระยะติดตั้ง: 11.5 นิ้ว(292มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: SOLIS DF 8115-1.6/111
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร/4.2 ลิตร ใช้น้ำได้2ปริมาตร
ระบบ: เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
ระยะติดตั้ง: 24 นิ้ว(610มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: Royal 152-1.6ESS
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
ระบบ: เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
ระยะติดตั้ง: 22.5 นิ้ว(572มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งฝังผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านหลัง