หน้าหลัก
ฟลัชวาล์วประหยัดน้ำ
สำหรับโถชักโครก
  ระบบเซ็นเซอร์
  ระบบแมนนวล
สำหรับโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์
  ระบบแมนนวล
โถชักโครก
โถชักโครกแบบแขวนผนัง
โถชักโครกแบบตั้งพื้น
โถชักโครกสำหรับผู้พิการ
โถปัสสาวะ
โถปัสสาวะท่อเข้าด้านบน
โถปัสสาวะท่อเข้าด้านหลัง
ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์
เครื่องเป่ามือเซ็นเซอร์
เครื่องจ่ายสบู่เซ็นเซอร์
สินค้ายี่ห้ออื่นๆ

Made in France
Made in Italy

Made in Italy
 
ก๊อกประหยัดน้ำอัจฉริยะ
โมเดล: EAF 100/150
การจ่ายไฟ: ใช้ถ่าน 6VDC(2CR5) Lithium8000ครั้ง/เดือน นาน2ปีหรือไฟบ้าน220VAC/6VDC Plug-in Transformerแล้วแต่รุ่นโมเดล
ระบบ: ก๊อกเซ็นเซอร์
โมเดล: EAF 200/250
การจ่ายไฟ: ใช้ถ่าน 6VDC(2CR5) Lithium8000ครั้ง/เดือน นาน2ปีหรือไฟบ้าน220VAC/6VDC Plug-in Transformerแล้วแต่รุ่นโมเดล
ระบบ: ก๊อกเซ็นเซอร์์
โมเดล: EAF 275
การจ่ายไฟ: SolarPowerและถ่าน6VDC(2CR5)8000ครั้ง/ด นาน3ปี
ระบบ: ก๊อกเซ็นเซอร์์
โมเดล: EBF-85
การจ่ายไฟ: ใช้ถ่านC 4ก้อนAlkaline 8000ครั้ง/เดือน นาน3ปี
ระบบ: ก๊อกเซ็นเซอร์์
โมเดล: SF-2100
การจ่ายไฟ: 220VAC/6VDCพร้อมระบบสำรองด้วยถ่านAA4ก้อนAlkaline 8000ครั้ง/เดือน นาน2ปี
ระบบ: ก๊อกเซ็นเซอร์์
โมเดล: SF-2200
การจ่ายไฟ: 220VAC/6VDCพร้อมระบบสำรองด้วยถ่านAA4ก้อนAlkaline 8000ครั้ง/เดือน นาน2ปี
ระบบ: ก๊อกเซ็นเซอร์
โมเดล: SF-2300
การจ่ายไฟ: 220VAC/6VDCพร้อมระบบสำรองด้วยถ่านAA4ก้อนAlkaline 8000ครั้ง/เดือน นาน2ปี
ระบบ: ก๊อกเซ็นเซอร์์
โมเดล: SF-2400
การจ่ายไฟ: 220VAC/6VDCพร้อมระบบสำรองด้วยถ่านAA4ก้อนAlkaline 8000ครั้ง/เดือน นาน2ปี
ระบบ: ก๊อกเซ็นเซอร์์