หน้าหลัก
ฟลัชวาล์วประหยัดน้ำ
สำหรับโถชักโครก
  ระบบเซ็นเซอร์
  ระบบแมนนวล
สำหรับโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์
  ระบบแมนนวล
โถชักโครก
โถชักโครกแบบแขวนผนัง
โถชักโครกแบบตั้งพื้น
โถชักโครกสำหรับผู้พิการ
โถปัสสาวะ
โถปัสสาวะท่อเข้าด้านบน
โถปัสสาวะท่อเข้าด้านหลัง
ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์
เครื่องเป่ามือเซ็นเซอร์
เครื่องจ่ายสบู่เซ็นเซอร์
สินค้ายี่ห้ออื่นๆ

Made in France
Made in Italy

Made in Italy
 
ฟลัชวาล์วประหยัดน้ำสำหรับโถชักโครก
ระบบเซ็นเซอร์
โมเดล: SOLIS 8111-1.6
  SOLIS 8111-1.28
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
  4.8 ลิตร
ระบบ: เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
ระยะติดตั้ง: 11.5 นิ้ว(292มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: SOLIS DF 8111-1.6/1.1
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร/4.2 ลิตร ใช้น้ำได้2ปริมาตร
ระบบ: เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
ระยะติดตั้ง: 11.5 นิ้ว(292มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: SOLIS DF 8115-1.6/111
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร/4.2 ลิตร ใช้น้ำได้2ปริมาตร
ระบบ: เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
ระยะติดตั้ง: 24 นิ้ว(610มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: Royal 152-1.6ESS
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
ระบบ: เซ็นเซอร์อัจฉริยะ
ระยะติดตั้ง: 22.5 นิ้ว(572มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งฝังผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านหลัง
   
ระบบแมนนวล
โมเดล: Royal 111-1.6
  Royal 111-1.28
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
  4.8 ลิตร
ระบบ: คันโยก
ระยะติดตั้ง: 11.5 นิ้ว(292มม.)
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
โมเดล: Royal 115-1.6
  Royal 115-1.28
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
  4.8 ลิตร
ระบบ: คันโยก
ระยะติดตั้ง: 24 นิ้ว(610มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: Royal 120-1.6
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
ระบบ: คันโยก
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
ระยะติดตั้ง: 11.5 นิ้ว(292มม.)
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านหลัง
โมเดล: Regal 110
  Regal 111
ปริมาณการใช้น้ำ: 13 ลิตร
  6 ลิตร
ระบบ: คันโยก
ระยะติดตั้ง: 11.5 นิ้ว(292มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: Gem2 110
  Gem2 111
ปริมาณการใช้น้ำ: 13 ลิตร
  6 ลิตร
ระบบ: คันโยก
ระยะติดตั้ง: 11.5 นิ้ว(292มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: Gem2 115
  Gem2 115-1.6
ปริมาณการใช้น้ำ: 13 ลิตร
  6 ลิตร
ระบบ: คันโยก
ระยะติดตั้ง: 24 นิ้ว(610มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านบน
โมเดล: Gem2 120
  Gem2 120-1.6
ปริมาณการใช้น้ำ: 13 ลิตร
  6 ลิตร
ระบบ: คันโยก
ระยะติดตั้ง: 11.5 นิ้ว(292มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งนอกผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านหลัง
 
โมเดล: Royal 152-1.6
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
ระบบ: ปุ่มกดเล็กโครเมียม
ระยะติดตั้ง: 22.5 นิ้ว(572มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งฝังผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านหลัง
ตัวเลือก: ปุ่มใหญ่โครเมียม(L3)
โมเดล: Royal 952-1.6
ปริมาณการใช้น้ำ: 6 ลิตร
ระบบ: ไฮโดรลิก
ระยะติดตั้ง: 14.5 นิ้ว(368มม.)
การติดตั้ง: ติดตั้งฝังผนัง
การเดินท่อน้ำ: ท่อน้ำเข้าด้านหลัง
ต้องใช้พร้อม: ปุ่มกด Hydrolic HY-Series