หน้าหลัก
นโยบายของบริษัท
  1. เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายที่มีบริการเป็นเลิศ
  2. จัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเท่านั้น
  3. จัดจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าในราคายุติธรรม
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างดีที่สุด
  5. จัดหาและนำเข้าสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า